Kimbal Lighting Downlights - TechnicalKimbal Lighting Downlights - Technical
Kimbal Lighting Downlights - SDocs FilesKimbal Lighting Downlights - SDocs Files

KIMBAL KA6P Adjustable

KA6P24R3R1.ies

KA6P24R4R1.ies

KA6P28R3DR1.ies

KA6P28R3PR1.ies

KA6P28R3R1.ies

KA6P28R4PR1.ies

KA6P28R4R1.ies

KA6P34R3R1.ies

KA6P34R4R1.ies

KA6P38R3DR1.ies

KA6P38R3PR1.ies

KA6P38R3R1.ies

KA6P38R4DR1.ies

KA6P38R4PR1.ies

KA6P38R4R1.ies

KA6P54R3R1.ies

KA6P54R4R1.ies

KA6P58R3.ies

KA6P58R3DR1.ies

KA6P58R3PR1.ies

KA6P58R4DR1.ies

KA6P58R4P.ies

KA6P58R3R1.ies

KA6P58R4.ies

KA6P58R4R1.ies

KA6P74R3R1.ies

KA6P74R4R1.ies

KA6P78R3DR1.ies

KA6P78R3PR1.ies

KA6P78R3R1.ies

KA6P78R4DR1.ies

KA6P78R4PR1.ies

KA6P78R4R1.ies

KA6P94R3R1.ies

KA6P94R4R1.ies

KA6P98R3DR1.ies

KA6P98R3PR1.ies

KA6P98R3R1.ies

KA6P98R4DR1.ies

KA6P98R4PR1.ies

KA6P98R4R1.ies

KA6P104R3R1.ies

KA6P104R4R1.ies

KA6P108R3DR1.ies

KA6P108R3PR1.ies

KA6P108R3R1.ies

KA6P108R4DR1.ies

KA6P108R4PR1.ies

KA6P108R4R1.ies

KA6P144R3R1.ies

KA6P144R4R1.ies

KA6P148R3DR1.ies

KA6P148R3PR1.ies

KA6P148R3R1.ies

KA6P148R4DR1.ies

KA6P148R4PR1.ies

KA6P148R4R1.ies

KIMBAL KA6X Adjustable

KA6X24R3R1.ies

KA6X24R4R1.ies

KA6X24R35R1.ies

KA6X28R3DR1.ies

KA6X28R3PR1.ies

KA6X28R3R1.ies

KA6X28R4.ies

KA6X28R4DR1.ies

KA6X28R4PR1.ies

KA6X28R35DR1.ies

KA6X28R35PR1.ies

KA6X28R35R1.ies

KA6X34R3R1.ies

KA6X34R4R1.ies

KA6X34R35R1.ies

KA6X38R3DR1.ies

KA6X38R3PR1.ies

KA6X38R3R1.ies

KA6X38R4DR1.ies

KA6X38R4PR1.ies

KA6X38R4R1.ies

KA6X38R35DR1.ies

KA6X38R35PR1.ies

KA6X38R35R1.ies

KA6X54F4.ies

KA6X54R3R1.ies

KA6X54R4.ies

KA6X54R35R1.ies

KA6X58F4.ies

KA6X58F4D.ies

KA6X58F4P.ies

KA6X58R3DR1.ies

KA6X58R3PR1.ies

KA6X58R3R1.ies

KA6X58R4.ies

KA6X58R4D.ies

KA6X58R4DR1.ies

KA6X58R4P.ies

KA6X58R4PR1.ies

KA6X58R35DR1.ies

KA6X58R35PR1.ies

KA6X58R35R1.ies

KA6X74R3R1.ies

KA6X74R4R1.ies

KA6X74R35R1.ies

KA6X78R3DR1.ies

KA6X78R3PR1.ies

KA6X78R3R1.ies

KA6X78R4.ies

KA6X78R4DR1.ies

KA6X78R4PR1.ies

KA6X78R35DR1.ies

KA6X78R35PR1.ies

KA6X78R35R1.ies

KA6X94R3R1.ies

KA6X94R4R1.ies

KA6X94R35R1.ies

KA6X98R3DR1.ies

KA6X98R3PR1.ies

KA6X98R3R1.ies

KA6X98R4DR1.ies

KA6X98R4PR1.ies

KA6X98R4R1.ies

KA6X98R35DR1.ies

KA6X98R35PR1.ies

KA6X98R35R1.ies

KA6X104R3R1.ies

KA6X104R4R1.ies

KA6X104R35R1.ies

KA6X108R3DR1.ies

KA6X108R3PR1.ies

KA6X108R3R1.ies

KA6X108R4DR1.ies

KA6X108R4PR1.ies

KA6X108R4R1.ies

KA6X108R35DR1.ies

KA6X108R35PR1.ies

KA6X108R35R1.ies

KA6X144R3R1.ies

KA6X144R4R1.ies

KA6X144R35R1.ies

KA6X148R3DR1.ies

KA6X148R3PR1.ies

KA6X148R3R1.ies

KA6X148R4.ies

KA6X148R4DR1.ies

KA6X148R4PR1.ies

KA6X148R35DR1.ies

KA6X148R35R1.ies

KIMBAL KA6X54R4 narrow beam recessed.ies

KIMBAL RECESSED AJUSTABLE TEMPLATE.ies

KIMBAL KF6P Fixed

KF6P24R3R1.ies

KF6P24R4R1.ies

KF6P28R3DR1.ies

KF6P28R3PR1.ies

KF6P28R3R1.ies

KF6P28R4DR1.ies

KF6P28R4PR1.ies

KF6P28R4R1.ies

KF6P34R3R1.ies

KF6P34R4R1.ies

KF6P38R3DR1.ies

KF6P38R3PR1.ies

KF6P38R3R1.ies

KF6P38R4DR1.ies

KF6P38R4PR1.ies

KF6P38R4R1.ies

KF6P54R3R1.ies

KF6P54R4R1.ies

KF6P58R3DR1.ies

KF6P58R3PR1.ies

KF6P58R3R1.ies

KF6P58R4DR1.ies

KF6P58R4PR1.ies

KF6P58R4R1.ies

KF6P74R3R1.ies

KF6P74R4R1.ies

KF6P78R3DR1.ies

KF6P78R3PR1.ies

KF6P78R3R1.ies

KF6P78R4DR1.ies

KF6P78R4PR1.ies

KF6P78R4PR1.ies

KF6P78R4R1.ies

KF6P94R3R1.ies

KF6P94R4R1.ies

KF6P98R3DR1.ies

KF6P98R3PR1.ies

KF6P98R3R1.ies

KF6P98R4DR1.ies

KF6P98R4PR1.ies

KF6P98R4R1.ies

KF6P104R3R1.ies

KF6P104R4R1.ies

KF6P108R3DR1.ies

KF6P108R3PR1.ies

KF6P108R3R1.ies

KF6P108R4DR1.ies

KF6P108R4PR1.ies

KF6P108R4R1.ies

KF6P144R3R1.ies

KF6P144R4R1.ies

KF6P148R3DR1.ies

KF6P148R3PR1.ies

KF6P148R3R1.ies

KF6P148R4DR1.ies

KF6P148R4PR1.ies

KF6P148R4R1.ies

KF6T58R4 TUNEABLE WHITE 4000K 500Ma.ies

KF6T58R27 TUNEABLE WHITE 2700K 500Ma.ies

KIMBAL KF6X Fixed

KF6X24R3R1.ies

KF6X24R4R1.ies

KF6X24R35R1.ies

KF6X28R3DR1.ies

KF6X28R3PR1.ies

KF6X28R3R1.ies

KF6X28R4DR1.ies

KF6X28R4PR1.ies

KF6X28R4R1.ies

KF6X28R35DR1.ies

KF6X28R35PR1.ies

KF6X28R35R1.ies

KF6X34R3R1.ies

KF6X34R4R1.ies

KF6X34R35R1.ies

KF6X38R3DR1.ies

KF6X38R3PR1.ies

KF6X38R3R1.ies

KF6X38R4DR1.ies

KF6X38R4PR1.ies

KF6X38R4R1.ies

KF6X38R35DR1.ies

KF6X38R35PR1.ies

KF6X38R35R1.ies

KF6X54F4.ies

KF6X54R3.ies

KF6X54R3R1.ies

KF6X54R4.ies

KF6X54R35R1.ies

KF6X58F4.ies

KF6X58F4P.ies

KF6X58R3.ies

KF6X58R3DR1.ies

KF6X58R3PR1.ies

KF6X58R4.ies

KF6X58R4DR1.ies

KF6X58R4P.ies

KF6X58R4PR1.ies

KF6X58R35DR1.ies

KF6X58R35PR1.ies

KF6X58R35R1.ies

KF6X74R3R1.ies

KF6X74R4R1.ies

KF6X74R35R1.ies

KF6X78R3DR1.ies

KF6X78R3PR1.ies

KF6X78R3R1.ies

KF6X78R4DR1.ies

KF6X78R4PR1.ies

KF6X78R4R1.ies

KF6X78R35DR1.ies

KF6X78R35PR1.ies

KF6X78R35R1.ies

KF6X94R3R1.ies

KF6X94R4R1.ies

KF6X94R35R1.ies

KF6X98R3DR1.ies

KF6X98R3PR1.ies

KF6X98R3R1.ies

KF6X98R4DR1.ies

KF6X98R4PR1.ies

KF6X98R4R1.ies

KF6X98R35DR1.ies

KF6X98R35PR1.ies

KF6X98R35R1.ies

KF6X104R3R1.ies

KF6X104R4R1.ies

KF6X104R35R1.ies

KF6X108R3DR1.ies

KF6X108R3PR1.ies

KF6X108R3R1.ies

KF6X108R4DR1.ies

KF6X108R4PR1.ies

KF6X108R4R1.ies

KF6X108R35DR1.ies

KF6X108R35PR1.ies

KF6X108R35R1.ies

KF6X144R3R1.ies

KF6X144R4R1.ies

KF6X144R35R1.ies

KF6X148R3DR1.ies

KF6X148R3PR1.ies

KF6X148R3R1.ies

KF6X148R4DR1.ies

KF6X148R4PR1.ies

KF6X148R4R1.ies

KF6X148R35DR1.ies

KF6X148R35PR1.ies

KF6X148R35R1.ies

KIMBAL KF6X54R4 recessed narrow beam.ies

KIMBAL KF6X58R4 KL6 wide beam no lens.ies

KIMBAL KF6X58R4 KL6 Wide beam with lens.ies

©2004 - 2020 Kimbal Lighting. All Rights Reserved.